การเลือกสถานที่เรียนทำขนมปัง
 
ทุก ๆ คนที่มีความตั้งใจที่จะเรียนทำขนมปัง แต่ละคนจะมีเป้าหมายหลักอยู่ 2 ประการ คือ

1.อยากได้สูตรขนมปังดี อร่อย 
2.ได้รับความรู้ที่สามารถนำกลับไปทำได้จริง


ฉะนั้นการเลือกสถานที่เรียนจึงไม่ใช่ว่าจะเลือกอย่างไรก็ได้ เช่น เลือกที่อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวกหรือราคาถูก เพราะถ้าเราเลือกแล้ว มันไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการ ก็ทำให้เสียเวลา เสียเงินทอง ไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่เหมือนกับการเรียนหนังสือที่เรียนโรงเรียนใกล้บ้านยังพอได้อยู่เนื่องจากหลักสูตรที่เรียนถูกควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ สิ่งที่เรียนจึงมีความเหมือนกันแตกต่างกันที่ความสามารถของครูที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนเท่านั้น แต่การเรียนทำขนมปัง สูตรใครสูตรมัน วิธีการสอนก็ขึ้นกับความสามารถของครู ได้ครูดีก็เรียนได้ดี เข้าใจง่าย ได้ครูไม่ดีก็เรียนเข้าใจได้ยาก เพราะฉะนั้นจะคิดเรียนทั้งทีต้องสืบเสาะหาที่ดีจริง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องไปเรียน ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ที่จะไปเรียนมันดีจริง ๆ บางที่สูตรดี สอนไม่ดี  บางที่สอนดี สูตรไม่ดี  บางที่ทั้งสูตรและการสอนไม่ดีทั้งคู่  โดยทั่วไป หลักเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาว่าที่ไหนเหมาะที่สุดนั้น มีดังต่อไปนี้

1. หาข้อมูลจากผู้ที่เคยเรียน ต้องเป็นข้อมูลจากบุคคลจริง ๆ ไม่ใช่ข้อมูลจากการ Review ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดเพราะเราจะทราบได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งสูตรและวิธีการสอน ปัญหาก็คือแล้วเราจะไปหาคนเหล่านี้ได้อย่างไร

2. คุณภาพของขนมปังได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้
เนื่องจากมีน้อยที่มากที่เราจะสามารถได้ชิมขนมปังก่อนที่จะเลือกเรียน เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับรู้ความอร่อยของขนมปังก็มีน้อยตามไป ก็ต้องอาศัยว่าความอร่อยของขนมปังได้รับการรับประกันหรือไม่ ถ้าได้รับโอกาสสูงที่เราจะได้ขนมปังที่อร่อย ก็มีมากตามไปด้วย (อันนี้เชื่อถือได้ประมาณ 80 – 90% สูตรอาจจะมีความเพี้ยนไปจากความเป็นจริงหรือคนสอนไม่สอนตามสูตร)

3. พิจารณาจากหัวข้อเรื่องที่จะทำการสอน มีครบถ้วนตามความจำเป็นที่จะต้องรู้หรือไม่ ปัญหาก็คือแล้วรู้ได้อย่างไรว่าครบหรือไม่ครบ อันนี้ไม่ยาก ลองอ่าน ๆ ดูก็พอจะเดาได้ โดยทั่วไปจะสอนวิธีการทำอย่างเดียว ไม่ได้สอนเรื่องพื้นฐานความรู้ , อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ , วัตถุดิบ  ฯ ล ฯ  ถ้าไม่มีระบุไว้ในคำโฆษณาก็เป็นได้ว่าสอนวิธีการทำอย่างเดียว ความรู้ที่เราจะได้ก็ลดน้อยไปแทนที่จะได้ในครั้งเดียวที่เรียนก็ทำให้ต้องเสาะแสวงหาข้อมูลอื่นต่อไปอีก แต่ถึงแม้มีระบุว่าจะทำการสอน เอาเข้าจริงอาจจะไม่สอนหรือสอนแบบขอไปทีก็ได้ ไม่มีทางรู้

4. ดูจำนวนผู้เรียนว่ามีมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีจำนวนมากโอกาสที่เราจะได้รับการฝึกฝนก็มีน้อยตามไปด้วย 

5. ดูเวลาที่สอน ถ้าสอนไม่กี่ชั่วโมงโอกาสที่จะสอนครบทุก ๆ เรื่องคงน้อยแน่

6. มีการรับประกันการสอนหรือไม่ ว่าถ้าทำไม่ได้สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้ามีการรับประกันก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเราสามารถมาเรียนซ้ำได้ถ้าไม่เข้าใจ แต่ก็อีกล่ะถ้ามันไม่ดีก็ไม่รู้กลับมาเรียนทำไม เสียเวลาเปล่า ๆ 

7. ดูการ Review ของผู้มาเรียนรุ่นก่อน ๆ แสดงความคิดเห็นว่าอย่างไร (อันนี้เชื่อได้แค่ 50 %) Review หลอกก็เยอะ ของจริงก็มาก แล้วรู้ได้อย่างไรว่าจริงหรือหลอก ไม่มีทางรู้หรอก จนกระทั่งได้ไปเรียนจริง ๆ ได้สัมผัสจริง ๆ ถึงจะรู้ เอาเป็นว่าดูเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก็แล้วกัน

8. คู่มือประกอบการเรียน อันนี้สำคัญมาก ส่วนมากแต่ละที่คู่มือจะบอกเพียงสูตรและวิธีการทำ ทำให้เราไม่สามารถไปทำการทบทวนหลังจากเรียนเสร็จได้ เพราะในขณะเรียนโอกาสที่เราจะมาจดเรื่องราวขั้นตอนต่าง ๆ ให้ละเอียดทำได้ยาก เพราะขั้นตอนต่าง ๆ มีมากมาย ถ้าเราได้คู่มือที่เขียนรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ก็จะทำให้เราไม่ต้องกังวลกับการคอยจดเพราะกลัวจำไม่ได้ สามารถทุ่มเทเรียนได้เลย กลับไปบ้านก็สามารถอ่านทบทวนได้

จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียนทำขนมปัง (หรือขนมชนิดอื่น ๆ ก็ได้) มีมากมายที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะไปเรียนได้ว่ามันดีหรือไม่ดี การเลือกมันก็เป็นการวัดดวงกันล่ะครับ ว่าจะได้ที่ดีหรือที่ไม่ดี ทั้งหมดก็ขึ้นกับโชควาสนาแล้วครับ ใครโชคดีก็สบายไป ใครโชคไม่ดีก็ต้องแสวงหาต่อไป

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนคือการได้ครูที่ดี เพราะถ้าเราได้ครูที่ดีแม้ว่าเราได้สูตรขนมปังที่ไม่อร่อยเราก็สามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงสูตรให้ได้ดีได้ตามความรู้ที่ได้เรียนมา แต่ถ้าได้สูตรดีมาด้วยก็จะทำให้เราพัฒนาต่อยอดได้ไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด

สถานที่เรียนทำขนมปัง NT&N Bakery ตอบโจทย์ดังกล่าวข้างต้นได้ทั้งหมดทุกข้อ ทุกคนที่เลือกเรียนที่เรา ไม่เคยมีใครที่ผิดหวังกลับไป เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่โชควาสนาแล้วครับ