รุ่น MS-GL09VF#5
 9470 BTU
โปรโมชั่น 13,000.-
รุ่น MS-GL13VF#5
12942 BTU
โปรโมชั่น 15,000.-
ร่น MS-GL 15 VF#5
14000 BTU
โปรโมชั่น 18,000.-
รุ่น MS-GL18VF#5
18268 BTU
โปรโมชั่น 23,000.-
รุ่น MS-GL24VF#5
23665 BTU
โปรโมชั่น 35,000.-