โปร... พิเศษสุด !!  สมัครเรียน 1 คน แถมฟรีอีก 1 คน

           สมัครวันนี้ เรียนแพคคู่ ค่าเรียน 3,500  บาท เรียนได้ 2 คน 

สมัครก่อน  โอนเงินก่อน  ได้เรียนก่อนครับ

โทรเลย...   081-6482691  หรือทาง Line ID : weewong 81

 

การชำระเงินค่าเรียน

 โอนเงินมัดจำค่าเรียน  1,000  บาท  ที่เหลือมาชำระในวันเรียน

  เงื่อนไขการโอนเงินมัดจำ 
  1.ต้องโอนก่อนวันเรียน กรณีสมัครก่อนวันเรียนเกินกว่า 3 วัน ต้องโอนภายใน 3 วัน หลังจากสมัคร
     มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
  2.โอนแล้วไม่มาเรียนตามนัดจะไม่คืนเงินให้
  3.ถ้าต้องการเลื่่อนวัดนัดเรียนต้องแจ้งก่อน 3 วันก่อนถึงวันเรียน
  4.ค่าโอนหลักสูตรละ 1,000 บาท ที่เหลือชำระวันในวันเรียน

  เมื่อเลือกหลักสูตรที่จะเรียนได้แล้ว เพียงโทรศัพท์มาจองวันและหลักสูตรที่จะเรียน

ได้ที่ คุณวีระชัย วงษ์ระวีวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 6482691 หรือสมัครทาง Line (Line ID : weewong81) ก็ได้เช่นกัน หลังจากนั้นจะแจ้งวิธีการโอนเงินให้ทราบ

ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางอีเมล์ NTandNbakery@hotmail.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 6482691